Бюро по труда

Общият брой на безработните, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – Асеновград в края на месец юни, е 1 312 души. В сравнение със същия период на миналата година,  броят им е намалял с близо 18%.

Равнището на безработица, отчетено в края на юни е около 5% и е с 1 пункт по-ниско в сравнение със същия период на миналата година. Постъпилите на работа са 225 души. Продължително безработните, вписани повече от 1 година, са около 6% от общия брой на регистрираните.

Според справката на Дирекцията, регистрирани повече от 24 месеца са 10 %. Средният престой на 1 лице на борсата е 7 месеца и половина, като жените продължават да са по-голяма част от безработните – близо 60%

През изминалия месеца работодателите са заявили 134 работни места, като 59 са на първичния трудов пазар, 58 по програми и 17 места са заявени по мерки.  От общо 225 души, постъпили на работа, 169 са с посредничеството на ДБТ.