Започна изплащането на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии в община Асеновград за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.. Парите се получават на 5 етаж на касата в Общината след предоставяне на удостоверение за член на СИК и лична карта. Конкретните суми, в зависимост от длъжността, която са изпълнявали членовете на СИК за І-ви тур на изборите са следните:

Председател  –  100 лева
Заместник-председател/Секретар  – 90 лева
Член   –     80 лева

При произвеждане на ІІ тур на членовете на СИК/ПСИК се изплаща възнаграждение, както следва:

Председател                                                 –    65 лева

Заместник-председател/Секретар                –    60 лева

Член                                                             –    55 лева