До 17-ти август, включително, се удължава приемът на документи по извънредната финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна. Това информират от Държавен фонд „Земеделие“. От там припомнят, че в края на юли започна приемът на документи. Самата финансова подкрепа следва да бъде изплатена до края на септември тази година. За да бъдат одобрени, кандидатите ще преминат през всички необходими проверки, включително и такива на място.

„Удължаването на срока е във връзка с обществено обсъждане на промените в Наредба № 1 от 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори, което тече до 8 август“, казват от ДФЗ. Ето и подробният текст, без корекции,  публикуван от фонда в тази връзка:

„Припомняме, че Наредба № 1 влезе в сила на 15.07.2022 г. С допълнението на Наредбата се предвижда земеделските стопани, отглеждащи зеленчуци оранжерийно производство, да кандидатстват за отопляеми оранжерии освен чрез представянето на одобрен инвестиционен проект в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и чрез алтернативно предоставяне на разрешително за водовземане от минерална вода с цел отопление или договор за доставка на природен газ (метан) или счетоводен документ за придобито отоплително съоръжение (котел) с маркировка „СЕ“.

Допълненията на Наредба № 1 от 2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори ще влязат в сила след обнародването й в държавен вестник. До тогава, кандидатите от сектор оранжерийно производство на зеленчуци ще могат да кандидатстват за отопляема оранжерия само по досегашния ред, а именно чрез одобрен инвестиционен проект по Закона за устройство на територията (ЗУТ).“

Над 62 млн.лв. е определеният за помощта бюджет, който е разпределен в следните направления:

• 25 000 000 лв. за сектор „Свиневъдство“, за свине-майки и прасета за угояване;

• 25 000 000 лв. за сектор „Птицевъдство“, за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици;

• 6 000 000 лв. за лозаро-винарски сектор за площи с винено грозде;

• 6 259 820,44 лв. за оранжерийно производство на зеленчуци, от които:

– 5 007 856,35 лв. за отопляеми оранжерии;

– 1 251 964,09 лв. за неотопляеми оранжерии.

Преди дни от Държавния фонд информираха и че е взето решение за удължаване на срока за прием по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Тук срокът се удължава до края на август. Съответно се променя и срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на ДФЗ от 31 август на 30 септември 2022 г. Удължаването на сроковете цели повече земеделски стопани да подадат заявления по схемата.