Предаването показва откъс от честването на 40 годишният юбилей на Градската библиотека на Асеновград от преместването й в настоящата сграда.