Преди около месец Община Асеновград кандидатства с два проекта пред Министерството на образованието и науката. На 17-ти август в общинската администрация е получено писмо с одобрение за финансиране на проектните предложения. А те са на обща стойност почти 224 хил.лв. със срок на реализация месец май 2023 г.

Единият проект предвижда обновяване на дворното пространство на асеновградското ОУ „Христо Ботев“. Школото следва да се сдобие с нова спортна площадка за мини футбол с площ от почти 700 кв. м. Около нея ще има висока ограда с две врати и осигурен достъп за трудноподвижни хора. Ще бъде направена армирана и шлайфана бетонова настилка, върху която ще се постави специализирана спортна настилка (изкуствена трева). Ще бъдат поставени и две футболни врати.

Другият проект засяга ОУ „Отец Паисий“. Тук се предвижда изграждане на комбинирано спортно съоръжение за баскетбол и волейбол. Спортната площадка е планирано да е с площ над 620 кв. м. и размери около 32 м. х 20 м. И тази площадка ще бъде оградена с 4-метрова ограда и също ще има две врати вход и подходи за хора, които са трудноподвижни. Освен бетонова армирана и шлайфана настилка, ще бъде поставена и специализирана спортна настилка от каучукова подложка и трислойна акрилна настилка. Спортните игрища ще бъдат разчертани, ще бъде монтирано необходимото оборудване за любителите на баскетбола и волейбола.

„Чрез реализацията на двата проекта и изграждането на съответните спортни площадки да бъде решен дългогодишен проблем, свързан със спортната инфраструктура в двете училища. Това ще подобри условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание на открито и пълноценното упражняване на спортните дейности в двете училища“, казват от общинската администрация.

*Снимката е примерна