Животновъдството винаги е било добре развито в България, а развъждането и отглеждането на овце – сред основния поминък в страната. В нашето съвремие професията овцевъд не е сред най-привлекателните за младите, те като че ли предпочитат работа в офис, вместо навън сред природата и животните. Все още обаче има и такива, които с огромно желание и удоволствие отглеждат овце и в това предаване „На работа“ ще Ви срещнем точно с едно такова младо момче – Васил Борисов от с. Златовръх. Спрямо това, което видяхме и усетихме като атмосфера в неговата ферма, разбираме защо той е избрал да продължи семейния занаят или по ново му – семейния бизнес.