Министерството на земеделието съобщи за удължаване срока за прием на проекти по подмярката „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Процедурата е насочена към подобряване на конкурентоспособността на младите земеделци в България. Тя е част от мярката „Развитие на стопанства и предприятия“ на Програмата за развитие на селските райони. Приемът на документи започна на 1 ноември 2022 г. и беше до 6  януари 2023 г., но от Министерството обявиха, че той е удължен до 31 януари тази година. Целта е повече млади земеделски производители да се възползват от подпомагането по Програмата. Припомняме ви, че общият размер на безвъзмезното финансиране е около 31 млн. лв., като за един фермер то е в размер на около 50 000 лв. Желаещите да участват трябва да знаят, че в рамките на настоящият прием имат възможност да се възползват от безвъзмездно изготвяне на бизнес план и предоставяне на консултански услуги от страна на Национална служба за съвети в земеделието. Допустими кандидати по подмярката са: земеделски производители, които са на възраст от  18 до 40 навършени години, икономическият размер на стопанството да е в границите между 8 000 и 16 000 стандартен произвоствен обем и да са регистрирани за първи път като земеделски стопани по Наредба №3 от 1999г.