Бащите получават право на двумесечен отпуск за отглеждане на дете. Това обявиха от Министерството на труда и социалната политика.

Регламентира се индивидуалното право на ползване на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от баща или осиновител,  с право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване. Размерът на отпуска е в размер до 2 месеца. Бащата ще може да го ползва наведнъж или на части до навършване на 8-годишна възраст на детето. Това са окончателните промени, приети от Народното събрание в Кодекса на труда, които влязат в сила от понеделник- 1 август.

При ползването на отпуската бащата ще има право на обезщетение, което е в размер на 710 лева месечно. От Министерството на труда и социалната политика уточняват, че при въвеждането на отпуската, това няма да доведе до отнемане или намаляване на съществуващите към момента права на майката, свързани с нейните отпуски за раждане, осиновяване и отглеждане на дете.