Близо 1 400 са приемните семейства, които са поели отговорността да се грижат за деца, това са данните, изннесени от Министерството на труда и социалната политика.

Към 30 юни 2022 година по проекта „Приеми ме 2015“ общо 1605 е броят на отглежданите в приемни семейства деца. Те са настанени в 153 общини, в 1 376 приемни семейства. Семействата, на които е отказано настаняване, са 423.  Това сочат данните от анализа на Националния екип за организация и управление на проекта, който отчита изпълнението на планираните дейности. Само за изминалия юни месец 83 деца са настанени в приемно семейство. За 90 от малчуганите настаняването е прекратено, като 40 от тях са били осиновени. За периода януари – юни с най-много деца в приемна грижа средномесечно са областите Велико Търново, Варна, Плевен и Хасково, а най-малко са  областите София, Кърджали и Силистра.

Приемната грижа означава в своя дом да полагаш грижи за дете, което не може да бъде с родното си семейство. За определен период от време тя осигурява сигурна и безопасна семейна среда за детето и допринася за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развитие. Възрастта на децата, които могат да бъдат настанени в приемно семейство, е от 0 до 18 години.

„Бихте ли станали приемен родител?“ С този въпрос екип на ТВ САТ КОМ се обърна към асеновградчани. Какъв бе техният отговор, може да гледате тази вечер е емисията „Дневник“ от 19:30 ч. 22:00 ч.