топъл обяд

Срокът за безплатен топъл обяд за нуждаещи се от община Асеновград е удължен, за това информират от общинска администрация.

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2014 г. – 2020 г., чрез операция „Осигуряване на топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 на територията на община Асеновград“  осигуряват финансирането.

Към днешна дата 300 жители на община  Асеновград на различна възраст, определени по списък, се възползват от услугата безплатен „Топъл обяд“.

Срокът за получаване на храна е до 09 септември 22 г. Стойността на проекта е 379 хил. лв. и стартира на 01.01.21 г.

Лица без доходи или с ниски такива под линията на бедност, хора в затруднение заради влошената икономическа обстановка, които поради възраст си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията от ковид, са част от целевите групи на услугата.