Във връзка с осъществяването на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на Асеновград с изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води” от Общината информират, че от утре, 21 септември, превозите по автобусни линии с номера 1, 2 и 3 ще се изпълняват по следните маршрути:

Линия № 1 :

1.A. от НАЧАЛНА СПИРКА – кв. Запад, бул.”България”, ул.”Марица” – обръщане на кръгово кръстовище на ул.”Марица” и ул.”Съединение” и по обратния маршрут.

1.Б. от НАЧАЛНА СПИРКА – ЗШМ, ул. ”Цар Иван Асен II”, ул.”Княз Борис I”, ул.”Стефан Караджа”, ул.”Хан Аспарух”, ул.”Капитан Райчо”,
ул.”Александър Стамболийски”, ул.”Любен Каравелов”, ул.”Хан Аспарух”,
ул.”Цар Иван Асен II”, обръщане до ОУ ”Христо Ботев” и по обратния маршрут. 

Линия № 2:

НАЧАЛНА СПИРКА – кв. Долни Воден – ул.”Крайречна”, ул.”Захария”,
ул.”Стоян Джамсъзов”, кв. Запад, бул.”България”, ул.”Васил Левски”,
ул.”Цар Иван Асен ІІ”, ул.”Хан Аспарух”, ул.”Любен Каравелов”,
ул.”Александър Стамболийски”, ул.”Капитан Райчо”, ул.”Хан Аспарух”,
ул.”Любен Каравелов”, ул. ”Стефан Караджа”, ул.”Княз Борис І”, ул.”Цар Иван Асен ІІ”, Козановско шосе, ЗШМ и обратно.

Линия № 3:

НАЧАЛНА СПИРКА – кв. Запад – бул.”България”,  ул.”Васил Левски”,
ул.”Цар Иван Асен ІІ”, ул.”Хан Аспарух”, ул.”Любен Каравелов”,
ул.”Александър Стамболийски”, ул.”Капитан Райчо”, ул.”Хан Аспарух”,
ул.”Любен Каравелов”, ул. ”Стефан Караджа”, ул.”Княз Борис І”, ул.”Цар Иван Асен ІІ”, ул.”Миньор”, нов гробищен парк и обратно.

Отпадат определените временни спирки на улица ”Хан Аспарух” за слизане и качване на пътници по маршрутите на линии № 1, 2 и 3. Възстановява се ползването на спирките на улица ”Александър Стамболийски” (пред общинска болница).

Актуални са определените временни спирки на ул.”Цар Иван Асен ІІ” до търговски комплекс ”Тянков” от двете страни на улицата за слизане и качване на пътници по маршрутите на линии № 1, 2 и 3.

 Актуална е определената временна спирка на ул.”Васил Левски” пред Автогара-Асеновград за междуселищните автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми по направленията Тополово, Новаково, Леново, Стоево, Мулдава, Нови извор, Конуш, Боянци, Садово, Милево, Хасково, Дълбок извор.

 Актуална е  определената временна спирка до ЖП гара Асеновград за тръгване и пристигане на пътници за автобусните линии от областната транспортна схема по направлението Пловдив-Асеновград.