ПГ
ПГ "Св Патриарх Евтимий"

Учениците, незаписани в VIII клас, след първи и втори етап на класиране, имаха възможност да участват и в трето класиране, като подредят отново своите желания по училища и специалности, в които имаше свободни места. Приетите на трето класиране трябваше да се запишат на 1-ви или 2-ри август в съответното учебно заведение. А днес вече станаха известни свободните места и след третия етап. Списъците, отнасящи се до учебните заведения на теритроията на пловдивска област, са налични на сайта на Регионално управление на образованието-Пловдив. Според тях има само едно училище в Асеновгград, в което все още има свободни места за бъдещите осмокласници. Това е ПГ „Св. Патриарх Евтимий“. За паралелката „Моделиер-технолог на облекло“ има общо 16 незаети места, а за паралелката „Графичен дизайнер“ – 8.

Повече класирания за завършилите седми клас ученици няма. Попълването на незаетите след третия етап места и тяхното заемане се определя от директора на съответното училище до 10-ти септември.