На 11 юли в късния следобед излязоха резултатите от първото класиране на седмокласниците за приема им в VIII клас за 2022-2023 учебна година. От Регионален инспекторат по образованието – Пловдив вече публикуваха и статистиката с минималните и максималните балове по паралелки в учебните заведения в пловдивско. Макар че баловете като цяло се определят по различна формула в различните училища и специалности, все пак е ясно, че по-високият бал отговаря на по-добри резултати на Националните външни оценявания на седмокласника и на по-високи оценки в неговата диплома за основно образование. Така например ако ученикът е избрал специалност, в която точките му от матурата по математика и от тази по български език и литература се удвояват и той е изкарал по 50 от 100 възможни точки и на двете, ще получи за тях общо 200 точки. Ако балообразуващи предмети за избраната специалност са български език и история и годишните му оценки за тях са отлични, той ще получи общо 100 точки и за тях. Така неговият бал става общо 400. Ако се върнем към статистиката, ще видим, че в Асеновград училището с най-висок бал сред кандидат-осмокласниците е СУ „Св. княз Борис I”. За паралелката „Природни науки“ тук е имало ученик с бал 457,25. На този бал могат да завидят и известни пловдивски учебни заведения. СУ „Св. Св Кирил и Методий“ с паралелката „Чужди езици“ се нарежда на следващото място по този критерий с бал 417. Друга паралелка, отново в СУ „Св. княз Борис I”, също бележи висок бал – над 400, и това е „Икономическо развитие“, следванa от специалност „Електрообзавеждане на производството“ в ПГ „Цар Иван Асен II”, която се нарежда на 4-то място с 395 точки максимален бал. Гимназията, позната като „Цветните“ обаче е първенец при минималния бал за прием след VII клас в Асеновград с 30 точки за паралелката „Металургия на цветните метали“. Това означава, че ученикът, кандидатствал с този бал, вероятно е имал по нула точки на двете матури и по 15 точки за годишна оценка „Среден 3“ по двата балобразуващи предмета за тази специалност – български език и информационни технологии.


А за цялата пловдивска област училището с най-висок максимален бал за прием в VIII клас е Английската гимназия за паралелка „Чужди езици“ с интензивно изучаване на немски език с бал 499 точки от възможни 500.