Община Асеновград няма да може да извършва временно част от електронните си услуги през утрешния ден, 5-ти август. Причината е планирана профилактика, съобщават от градската управа. Посочва се и кои са електронните услуги, които нямат да бъдат достъпни за гражданите. Те са следните

  • Деловодна справка
  • Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
  • Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
  • Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
  • Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
  • Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
  • Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
  • Издаване на удостоверение за семейно положение