Към този момент обявените свободни работни места в „Бюро по труда“ – Асеновград са 101. Повечето от тях са за лица със средно и основно образование. Има 3 свободни работни места за хора с висше образование и те са: лектор по музика, отчетник счетоводство и преподавател, център за професионално обучение. Позициите за лица с основно и средно образование отново са доста повече. Сред тях най-много са обявените места за оператор на преса за печатане. По това направление се търсят 38 служители. Други позиции, за които се търсят по-голям брой лица са 11 места за общи работници следвани от 8 свободни позиции за продавач- консултант. По 5 човека са необходими за направления – машинен оператор и домашен чистач. По схема „Младежка заетост“ към момент няма обявени свободни позиции. Ето и всички свободни позиции:

Работни места за лица с висше образование:
1 Лектор по музика -36 часа
1 Отчетник, счетоводство
1 Преподавател, център за професионално обучение
Работни места за лица със средно и основно образование:
8 Продавач-консултант
2 Машинен оператор, шиене
5 Машинен оператор
38 Оператор, преса за печатане
2 Монтажник, изделия от метал
4 Обслужващ работник, промишлено производство
11 Общ работник
2 Стругар
2 Чистач/хигиенист
5 Домашен чистач
1 Пакетировач
1 Работник, обслужващ спомагателни съоръжения
1 Обслужващ, магазин
1 Помощник кухня, заведение за бързо хранене
1 Рецепционист, хотел
1 Електротехник, промишлено предприятие
1 Ръководител, транспорт
2 Крояч, платна
2 Шивач
1 Градинар
1 Помощник, кухня
1 Екструдерист
1 Манипулант, промишлеността
1 Технически ръководител, строителство
1 Медицинска сестра за социални дейности
1 Сервитьор
1 Сондьор