Според решение на Районната избирателна комисия за област Пловдив или РИК 17, в секциите с до 500 избиратели комисиите трябва да са в състав от по 7 членове, а в по-големите спрямо броя на избирателите или при тези с над 500 такива, секционните избирателни комисии следва да са с по 9 членове. В Асеновградско ще бъдат разкрити общо 103 секции за провеждане на изборите 2 в 1 на 9-ти юни – за европарламент и народни представители. 34 от секциите са от по-малките и ще са с по 7 членове, а в 69 ще има по 9. Това прави общо 859 души, които ще отговарят за коректното протичане на избора на територията на общината.

С решение на Районната комисия бе определен и съставът и ръководствата на секционните избирателни комисии:

От РИК 17 напомнят, че представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в секционните комисии, а председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

В близката до Асеновград община Куклен ще се гласува в 13 секции. Секциите с по 7 членове са 5 на брой, а с по 9 ще бъдат разкрити 8 СИК. Общо представителите на партиите и коалициите тук ще са 107.