До изборите на 29-ти октомври остават броени дни. Общинска избирателна комисия-Асеновград вече публикува голяма част от решенията, определящи начина, реда и условията на гласуване в Асеновградско. Вече е ясно, че на територията на общината са разкрити 107 секционни избирателни комисии. В тях са включени и тези, подходящи за хора с увреждания. Три избирателни кутии ще посетят на място в домовете им хората, имащи право на глас, но нямащи физическата възможност да стигнат до секциите в техните населени места. Има и 5 секции, където могат да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Тези секции винаги са на първите етажи на сградите. Този път те се намират в Клуба на пенсионера и в училищата „Ангел Кънчев“, „Отец Паисий“, „Н. Вапцаров“ и „П. Волов“ в кв. „Долни Воден“. Предлага се и възможност за транспортиране до 9-та секция, или до тази в пенсионерския клуб – със специализиран автомобил, разполагащ с подходяща платформа за хора с увреждания. Заявки за този вид гласуване се приемат между 7:00 ч. и 18:00 ч. на самия изборен ден в Общината или на тел.: 0331/20314, 0331/20341, за разлика от тези, за гласуване с подвижна избирателна кутии, чийто срок вече изтече.
Трябва да споменем и че има разкрита една секция за гласуване в МБАЛ-Асеновград, за да може избирателите, лекуващи се в лечебното заведение в изборния ден, да не бъдат лишени от правото си на глас.