12 са партиите и коалициите, представили свои кандидатски листи за общински съветници на Асеновград. Те са следните, подредени по реда на решенията за регистрацията им в Общинската избирателна комисия:

Общинската избирателна комисия отказа да регистрира Валери Иванов Кючуков, като кандидат за общински съветник, предложен от партия ИМА ТАКЪВ НАРОД под № 5 от кандидатската листа при  произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (Причината: „В предложената кандидатска листа под № 5 е вписано лицето Валери Иванов Кючуков, който от 17.02.2012 г.  има заявен последен настоящ адрес в Кралство Испания. Съгласно чл. 397 ал.1 от Изборния кодекс  право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“);