„Още в Деня на народните будители, когато разбрахме за Националната инициатива „Маратон на добротата“ решихме да предложим на децата и техните родители да се включат в него. Всички откликнаха с радост на предложението. Децата започнаха да носят записани на листче добрини, които са извършили през деня и кутията на мечо, започна да се пълни с все повече и повече добро.“, ни разказа директорът на ДГ“Дружба“ – Антония Русева. Резултатът от маратона, освен многобройните добрини е и 146 комплекта, подготвени от родители, които ще бъдат изпратени към координационния център на „Маратон на добротата“, а от там ще отпътуват към дечица, които по време на Коледните празници ще са в болница. Освен тях за децата в градината са закупени  41 книжки на Виктория Петрова, процент от продажбата на които отново отива за каузата.  Всички участници в маратона ще получат грамота за посланници на добротата.