Общинска избирателна комисия – Асеновград следва не по-късно от 3-ти октомври да одобри графичния файл с образци на бюлетините за отделния вид избор в общината, като всеки предпечатен образец на бюлетина се разпечатва и върху него се подписват присъстващите членове на Комисията, изписвайки трите си имена собственоръчно. Това се казва в решение на комисията във връзка с предпечатните образци на бюлетините. За община Асеновград те са 19 на брой: една за общински съветници, една за кмет на общината и 17 за селата, в които ще се избира кмет. Тиражът на бюлетините за всеки вид избор вече е одобрен, утвърдени са и предпечатните образци – те се съхраняват в комисията и ще бъдат качени на сайта на Общинската избирателна комисия, след като това бъде позволено от Централната избирателна комисия. Уточнява се, че самото решение подлежи на оспорване пред ЦИК в срок до три дни от обявяването му.
Иначе и на тези избори се очаква в секциите с над 300 гласоподаватели да има два варианта: дали да се гласува с хартиена бюлетина или с помощта на машина. За целта трябва да бъде надграден софтуера за специализираните устройства за електронно машинно гласуване. Обществената поръчка в тази връзка ще ни излезе над 2 млн.лв.