Над 220 деца ще се включат в безплатните занимания „Шарена ваканция“ в Асеновград. Списъците с одобрените за детската лятна академия вече са ясни. И тази година интересът към инициативата бе огромен. Децата имаха възможност да избират в каква дейност от детската лятна академия „Шарена ваканция“ да се включат. Малчуганите на възраст между 7 и 13 години от началото на юли до края на август ще могат да упражняват безплатно дейностите плуване, йога и т.н. „Ваканция в библиотеката“. Списъците с одобрените за таз годишната лятна академия вече са публикувани на сайта на община Асеновград. Подалите заявления могат да проверат дали са сред одобрените, както и в коя група попадат. За дейност плуване групите са шест, като всяка има средно около 30 деца. Заниманията са в дните понеделник и сряда. Групите по йога са четири, като в тях влизат по 20 деца. Заниманията по йога ще се провеждат във вторник и петък. Класираните деца за заниманията във „Ваканция в библиотеката“ са 116. Всеки вторник и четвъртък те ще посещават Градската библиотека „Паисий Хилендарски“ и ще участват в творчески работилници и арт занимания. Безплатната лятна академия „Шарена ваканция“ е по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Асеновград.