И през миналата 2018 година документи от кандидати за финансово подпомагане на различни инвитро процедури, се набираха на три етапа – до 30 март, от 2 април до 29 юни и от 2 юли до края на септември. А след всеки етап са провеждани заседания на оторизираната комисия, която разглежда документите. Обобщените годишни данни на администрацията сочат, че през първия споменат период са подадени и одобрени 7 заявления, като одобрената сума за тях е 14 хил. лв. През втория етап са подадени и одобрени документите на две двойки, а съответно одобрената сума за тях е 4 хил. лв. През третия – последен за 2018 година етап от приема на документи, са постъпили 5 заявления, които са били одобрени за финансирани с общо 10 хил. лв. Така, сметките на Общината показват, че за предходната година от градската хазна са отпуснати общо 28 хил. лв., с които са подпомогнати общо 14 двойки. Статистиката на Общината сочи, че от началото на инвитро програмата, която действа в Асеновград, са одобрени за финансиране общо 59 семейства. Отпуснатата финансова помощ е в размер на общо 199 500 лв. за всичките тези години, а най-важното – до момента има родени общо 29 бебета, като отчетената успеваемост на програмата е изчислена на 49 %.