Във връзка с акцията по безвъзмездното събиране на опасни отпадъци в Асеновград ще бъде разкрит мобилен пункт. Неговото местоположение отново ще е на паркинга на ул. „Съединение“ до ДГ „Дружба“. Там гражданите ще могат да предават опасни отпадъци, които по принцип не се изхвърлят в контейнерите. Такива са: луминесцентни лампи, батерии, тонер касети, бояджийски материали, като бои, разтворители и разредители за бои, мастила, терпентин, лепила; домакински препарати и химикали, като перилни и почистващи препарати с опасни вещества, белина, дезинфектанти, препарати за растителна защита и борба с вредителите, киселини, основи, реактиви и др.; замърсени опаковки или опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества; фармацевтични продукти, като лекарства с изтекъл срок на годност. Акцията ще се проведе в един ден, тази събота, 15-ти юни в часовият диапазон от 11:00 ч. до 18:00 ч.