На първатата си сесия за новата година общинските съветници на Асеновград одобриха кандидатстването на града за парични средства по Национален план за възстановяване и устойчивост. Проектът, за който парите ще се разходват е „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в Асеновград“ по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“. Когато средствата бъдат получени, се предвижда подмяната на 1747 броя стари натриеви осветители с нови LED такива и на 128 електрически табла за улично осветление с нови, които имат вградени компоненти за системи за управление и мониторинг. На компютърна конфигурация ще се инсталира софтуер, позволяващ обединяването на данните от контролерите, монтирани в таблата, обработка на данните, ръчно и автоматично управление, измерване на параметри на работата на системата и др.
От общинската администрация на Асеновград припомнят, че около две години се кандидатства за европейското финансиране. Проектът е бил одобрен, но е бил включен в списъка с резервните предложения. Причината да не се осъществи е бил недостиг на финансов ресурс по програмата. Сега община Асеновград е определена като конкретен бенефициент по Инвестиция „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“. Средствата са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост на България, съобщават от общинска администрация.
Уличното осветление е един от най-големите консуматори на енергия в общините. Това е и причината да се търсят възможности за повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление. Реализирането на този проект е от особено обществено значение, посочват още от Община Асеновград.