Асеновградското СУ „Св. св. Кирил и Методий“, което вече от няколко години е иновативно, бе одобрено за участие в Програма „Еразъм+” през декември 2022 г. Името на проекта, по който училището получи пълно финансирано, е: „Повишаване качеството на образование чрез нови подходи към всички в нашето училище – ученици, деца със СОП и учители“. Този проект е част от Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани, Дейност „Мобилност”, сектор „Училищно образование” – Участие в структурирани курсове на учители. След спазена процедура за избор на участници, шест педагогически специалисти бяха избрани да вземат участие в три обучителни курса в Италия и Испания. „В днешния свят категорично хората се нуждаят от нови технологии, необходимо е да бъдат дигитално грамотни и компетентни, но също толкова важни са ключовите компетентности и меките умения, които всеки един трябва да притежава и развива. За това училището се нуждае от нова концепция за своето бъдещо развитие, нови идеи и добри практики, които да взаимства от програма Еразъм+“, споделиха от учебното заведение във връзка с проекта, чийто срок на изпълнение е 15 март 2023 г. – 14 септември 2024 г.

Първият обучителен курс: „Discover the 7Cs: Learning for Life (and Work) in the 21st Century“/„Открийте 7Cs (ключови компетентности): Учене за живот (и работа) през 21-ви век“ се проведе между 4-ти и 9-ти септември миналата година в Барселона, Испания. В този курс взеха участие Петя Шишкова, учител по Английски език и Мадлен Милкова, учител по Информационни технологии.

Вторият обучителен курс: „Successful Strategies for Teaching Students with Special Needs in Every Classroom“/„Успешни стратегии за обучение на ученици със специални образователни потребности във всяка класна стая“ се проведе между 25-ти и 30-ти септември във Флоренция, Италия. За участие в този курс бяха избрани Валентина Филипова, учител по История и цивилизации и Вилона Тимчева, ресурсен учител.

Третият обучителен курс: „A Project Management System for a Better Quality of Teaching“/“Система за управление на проекти за по-добро качество на преподаването“ се проведе в Barcelona Teacher Academy от 15-ти до 20-ти януари тази година. В него участваха директорът на училището Мая Краева и Славка Стойчева, старши учител по Английски език и координатор на проекта.

Само преди няколко дни, от 29-ти май до 6-ти юни, в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе „Седмица на програма Еразъм+“. Екипът от участниците в проекта осъществиха дейности и мероприятия, чиято цел е да се разпространят възможностите, които програма Еразъм+ дава за кариерно развитие. Освен това бяха разпространени резултатите от обучителните курсове, в които участваха шестте педагогически специалисти. За целта бе изработена и информационна брошура на проекта, както и информационни табла, които бяха поставени на различни места в училището. Проведоха се различни мероприятия с ученици от различните гимназиални етапи, както и с педагогическите специалисти от различни методични обединения.