По време на третото извънредно заседание на Общински съвет-Асеновград бе повдигнат въпроса за Общия устройствен план на общината. И тъй като целта на заседанието бе да бъдат избрани членове на постоянните комисии, които на този етап са 8 на брой, бе предложено да бъде създадена и такава, работеща по общия устройствен план, както на град Асеновград, така и на цялата община. Предложението отправи арх. Костадин Маргаритов в края на третото извънредно заседание на общинския съвет. Първо той обясни какво всъщност представлява т.нар. ОУП и уточни, че той всъщност дава базата, на която общинската администрация трябва да стъпи, за да предвиди всички последващи действия за своето икономическо и териториално развитие. Най-важно е да се създаде нормативна база, която да е единствено и само, свързана с общия устройствен план на община Асеновград, каза още архитектът.

Това предложение ще бъде разгледано, ще бъде предложено на комисията при разработката на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, обеща от своя страна председателят на съвета Иван Иванов.

Повече, гледайте тази вечер в новинарската ни емисия от 19:30 ч. и 22:00 ч.!