Значително количество отпадъци бяха събрани в Асеновград и в населените места на територията на общината през изминалата събота. Това, че са премахнати 105 тона различни по вид боклуци е както положително, така и притеснително, тъй като показва, че този отпадък е изхвърлен в природата от хората. Радостно е все пак, че има и такива, които се включват безвъзмездно в неговото събиране, за да живеем в по-приятна заобикаляща ни среда.

Почистените райони в Асеновградско са десетки, сред тях са участъци около стадион „Шипка“, Палеонтологичен музей „Димитър Ковачев“, болницата, местността „Св. Илия“, скейт зоната до Градския плувен комплекс, междублокови пространства.

 

Кукленци също демонстрираха, че ги е грижа за природата. Не бяха малко тези, които подкрепиха каузата в съботния ден. Като резултат бяха почистени централното дере покрай ул. „Георги Бенковски“, градината до ул. „Демокрация“, пред градския стадион, пространството около СУ „Отец Паисий”.

ТВ САТ КОМ също подкрепи инициативата. Тази година решихме да почистим част от речното корито с помощта на магнит. Положителното бе, че събраните „находки“ не бяха много, което все пак показва, че в реката няма значителни количества изхвърлен метал. Все пак открихме въздушен филтър от автомобил, арматура, капачки и др. подобни.

Присъединяваме се към призива на институции и организации: Да пазим България чиста и да показваме добрия пример, включвайки се в подобни инициативи!