Обикновено през летния период децата от централната сграда на ДГ „Зорница“ и тези, посещаващи нейния филиал, се събират в една от двете сгради. „Практика е малчуганите да се събират в сборни групи, които да бъдат организирани в една от двете сгради на детското заведение“, уточняват от Общината във връзка със запитвания, отправени от родители на деца, които ще посещават градината през настоящото лято. По време на миналото всички деца бяха преместени във филиала, разположен на ул. „Георги Ковачев“. Тази година, на ротационен принцип, децата ще бъдат приемани и грижи за тях ще се полагат в централната сграда на ул. „Княгиня Евдокия“.
От общинската администрация допълват още, че „промяната се налага също заради предстоящ ремонт в сградата на филиал „Запад“, с цел още по-доброто и качествено обгрижване на най-малките жители на общината. Периодично се правят ремонти, времето за осъществяване на които обикновено е през лятото. Сега е предвидено извършване на ремонтни дейности в кухненския офис на IБ група „Том и Джери“. Ще бъдат предприети мерки и за отстраняване на теч от покрива на сградата. Ще се боядисат и освежат помещенията, нуждаещи се от това. Друга причина за временната организация е намаляващият брой на децата през летните месеци. Лятото е времето, в което педагогическият персонал има възможност да ползва полагащия му се платен годишен отпуск“.
Ръководството на ДГ „Зорница“ също уверява, че няма място за притеснение, от страна на родителите, по отношение на временната организация. Грижата за децата ще продължи да се осъществява качествено и съгласно нормите и правилата.
Трябва да добавим и че преместването на децата в централната сграда няма връзка със строежа на намиращия се в близост до сградата на филиала частен имот. Припомняме, че родители организираха подписка и изразиха своето недоволство от факта, че се строи в непосредствена близост до градината, разговаряха и с институциите по тази тема, но в крайна сметка стана ясно, че строежът разполага с необходимите разрешителни и няма законово основание той да бъде спрян.