След като в Асеновград се създаде Доброволно формирование „Асеневци”, доброволците започнаха да преминават през различни обучения. Първо те имаха подготовка за оказване на първа помощ в БЧК, днес стартира обучението им в РС ПБЗН Асеновград, което ще се проведе в рамките на два дни.

Към момента доброволците са 21. Те вече са преминали част от теорията, която им е необходима при доброволческата им дейност. Положили са тест, който е взет успешно от всички. Периодично, разбира се, ще се провеждат още практически занятия с тях, но най-важното е, че те са на финала на подготовката си, скоро ще им бъдат издадени картите, удостоверяващи успешно преминалото им обучение, и съответно при нужда ще бъдат повиквани на помощ.

На този етап основната група от доброволци е оформена, но евентуално през есента е възможно да се направи нова кампания по набиране на доброволци. Общият брой на доброволното формирование обаче може да е до 30 души – поне толкова предвижда издръжката от Държавния бюджет.

Повече от днешното обучение на асеновградските доброволци гледайте тази вечер в новинарската ни емисия от 19:30 и 22:00 ч., както и в рубриката Тема от деня, веднага след новините.