За нарушено водоподаване в част от Асеновград в следващите 2 месеца предупреждават от ВиК. Причината е реализацията на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа с изграждане на ПСОВ“ за Асеновград и ежедневното изпълнение на СМР на кръговото кръстовище на бул. „Васил Левски“. Проблеми с водата се очакват предимно в западната част на Асеновград – за периода от 1-ви юли до 1-ви септември 2017г.