Палеонтологичният музей „Димитър Ковачев“ вече има свой екоклуб. В него влизат ученици, запалени по палеонтологията, екологията и всичко, свързано с биоразнообразието на нашата планета. Първата среща, която премина под формата на беседа, водена от главен асистент д-р Димитър Плачийски, се проведе вчера с ученици от IX и XI клас на СУ „Св. Кназ Борис I“. Те посетиха музея, заедно със своя преподавател по биология г-жа Делова. Неприятните метеорологични условия навън, с бурния вятър, не попречиха на учениците да посетят музея още в сутрешните часове на съботния ден, за да научат повече за експозицията там, както и за част от научните колекции. Кога ще са следващите срещи на екоклуба и ще се присъединят ли към него и други млади природолюбители, скоро ще бъде обявено.