Структурата на ГЕРБ в Асеновград е с ново общинско ръководство. С решение на Изпълнителната комисия на ГЕРБ общински ръководител става народният представител д-р Христо Грудев, организационен секретар е Петър Филипов. За членове на общинското ръководство са утвърдени: общинските съветници от ГЕРБ – Асеновград – Ангел Димитров и Димитър Янев, както и Иван Чохаджиев, Васил Бураджиев, Петър Петров – кмет на село Златовръх, Никола Петров. Общинската организация на ГЕРБ – Асеновград съществува вече над 10 години и наброява над 780 члена.