Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет, по предложение на кмета на общината. На предстоящото декемврийско заседание на местния парламент една от точките, които ще бъдат подложени на гласуване, е свързана именно с определяне на размера на индивидуалните основни месечни работни заплати и допълнителни възнаграждения на общинския кмет и на кметовете по населени места. Предложението относно основното възнаграждение на кмета д-р Христо Грудев е то да бъде в размер на 5200 лв. Кметовете на кметства с население до 300 жители да взимат 1800 лв. , от 301 до 500 жители – 2150 лв., от 501 до 1000 жители – 2200 лв., от 1001 до 2000 души – 2300 лв. и над 2000 жители – 2400 лв. ( в Асеновградско това е единствено с. Тополово).

Допълнителни възнаграждения към тези суми се получават за придобит трудов стаж и професионален опит, както и за постигнати резултати от страна на кметовете.
За справка, в началото на предишния мандат, през 2019 г., кметът на община Асеновград стартира с основна заплата в размер на малко над 2600 лв. (т.е. увеличението спрямо сега е 100%), селските кметове пък тогава получаваха между 1300 и 1500 лв.

През 2019 г. минималната работна заплата у нас бе 560 лв., от тогава до момента тя е нараснала с около 40%, а през 2024 г. ръстът вече ще е 67%, тъй като тя става 933 лв. Трябва да споменем и че средната работна заплата за област Пловдив има известен темп на нарастване през последните 4 години, на този етап тя е в порядъка на 1800 лв.

Ако сравним възнагражденията на градоначалника на Асеновград обаче с тези на областните кметове на Пловдив, Бургас и Варна и други големи градове у нас, се вижда, че отново асеновградският кмет се очаква да ги превъзхожда по този критерий, както бе и през изминалия вече мандат, макар че на места все още размерът на новите заплати не е гласуван от общинските съвети.