В последният месец на годината, ежегодно,влиза в сила новото разписание на влаковете в страната. Поради мащабните инфраструктурни проекти основно на жп възел София и Пловдив, от дружеството дават възможност на гражданите да направят предложения за графика на превозвача. Разработеният към момента проект на „График за движение на влаковете“ за 2023 г. / 2024 г. е публикуван за обществено обсъждане на официалният сайт на дружеството. Своите предложения за промени гражданите могат да направят чрез областните и общинските власти.  Първият начин за това е на хартиен носител в деловодството на община Асеновград. Другите са, чрез онлайн портала за сигнали, предложения и въпроси или имейл адреса на  Асеновградска община. Като градската управа поема ангажимент да обобщи и препрати всички постъпили предложения за промени към железопътното дружество.  Крайният срок, в който хората могат да изразят своето мнение е 29-ти септември /петък/ 2023г. Новото разписание на превозвача ще бъде публикувано на 10-ти декември тази година и ще е в сила до 14-ти декември 2024г.