В началото на 2024 г. Община Асеновград кандидатства пред Министерството на образованието и науката с два проекта – за изграждане на изцяло нова детска градина в кв. „Долни Воден“ и за разширяване на ДГ „Бако Динчо“, така че в нея вече да има и предучилищна група. След като проектите със 100% държавно финансиране бяха одобрени, се срещаме със зам.-кмета инж. Петър Петров, за да научим повече за проектните предложения. Петров посочи, че единият проект е за изграждане на изцяло нова детска градина в кв. „Долни Воден“ с цел приемане на всички деца от квартала, да няма необходимост те да посещават по-отдалечени градини, както и в квартала вече да има яслена група. В ДГ „Радост“, която се намира в асеновградския квартал, към момента няма ясла, освен това се явява достатъчно в един от най-големите квартали на Асеновград да има само една детска градина.

В ДГ „Бако Динчо“ ще бъде построена нова едноетажна сграда, като пристройка към съществуващата основна сграда. В новото крило ще се помещава 4-та група – нещо, което е от особена важност, тъй като на този етап след 3-та група децата се отписват и родителите трябва да ги запишат на друго място. Стойността на този проект, включващ и съответното оборудване на сградата, е близо 600 хил.лв.

И двата проекта трябва да приключат до 2026 г.