ПГ „Цар Иван Асен II“ в Асеновград кандидатства и бе одобрена по програма „Изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в Държавните и Общинските училища за периода 2024 – 2027“.  Спортната площадка в двора на гимназията ще бъде ремонтирана и ще бъдат обособени следните зони – футболно игрище,  зона за волейбол, хамбал, баскетбол  и 50 м.  лекоатлетическа писта. Проектът ще се изгради по Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“. Средствата, които са необходими за създаването на новите спортни съоръжения са в размер на 250 000 лева. Министерството на младежта и спорта отпуска малко над 170 000 лева, а останалата сума от около 80 000 лева, ще се покрие от бюджета на Професионалната гимназия. Предстои да бъде стартирана обществена поръчка за избор на изпълнител на проекта, след което ще започне неговото изграждане.