От 20-ти ноември, понеделник, започва изплащането на възнагражденията на всички членове на секционни избирателни комисии, които спомогнаха за провеждането на местния вот на територията на община Асеновград. И този път сумите могат да бъдат получени в сградата на общината в часовия диапазон между 10 и 16 ч. Конкретното място е вторият етаж, там, където преди имаше банков клон. Задължително условие за получаване на възнагражденията е да се покаже валидна лична карта, припомнят от общинската администрация.

А какви са сумите за членовете на секционните избирателни комисии при тези избори – още през месец август ЦИК публикува размера на възнагражденията:

За I тур на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври

Председател – 275 лева

Заместник-председател – 245 лева

Секретар – 245 лева

Член – 215 лева

За участие в обученията се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 40 лв. за всеки, участвал в тях. За получаване на бюлетините и другите изборни книжа и материали в деня преди изборите, както и за подреждане на помещението за гласуване, също се изплаща допълнително възнаграждение в размер на 15 лв. За членовете, които представят протоколите и другите изборни книжа в ОИК, са предвидени по 25 лв. в общини с брой на секциите до 350, каквато е Асеновградска.

За ІІ тур на изборите се изплаща ново възнаграждение в същия размер, както за първия. Уточнява се, че възнагражденията на членовете на СИК не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.