Няколко дни след като се проведе първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Асеновград, в което съветниците, кметът на общината и кметове на кметства за мандат 2023 -2027, положиха клетва и избраха Иван Иванов за председател на Общинския съвет , предстои втора извънредна сесия. Сега именно, новият председател на местния парламент свиква заседанието, дневният ред на което включва само две точки. Първата е свързана с избор на временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Асеновград. А втората  – със избор на заместник – председател на Общинския съвет. Извънредното заседание ще се проведе на 22-ри ноември /сряда/ от 16:00 часа в зала 601-ва в Общината.