За преместването на Дневния център за деца с увреждания, който в момента се намира на пл. „Бански“ в Асеновград, на първият етаж от Дома „Таню Войвода“ се говори от няколко години, а до 1 година това трябва да стане факт. Какво обаче ще включват ремонтните дейности, които ще предхождат преместването?  „Идеята е да се премести Центъра, тъй като там има повече място. Всеки специалист ще има кабинет, ще има повече общи помещения, както и такива за почивка на децата“, обясни управителят на ДЦДУ Добромир Кузманов. На редовното заседание вчера общинските съветници дадоха своето съгласие първият етаж от Дома да бъде предоставен за ползване на ДЦДУ. Предстои довършване на подробности по спечеления проект за ремонт, който ще е на стойност 100 хил. лв., и реалното му започване, след което и преместването на Центъра там. „Дейностите ще бъдат същите, но, предвид повечето пространство и обособяването на отделни кабинети, услугата, която ще предлагаме на децата, ще бъде по-качествена. Капацитетът на децата ще остане същия, но ще имаме възможност да искаме увеличението, предвид по-добрата и по-голяма база“, коментира още Кузманов.