След като стана ясно, че ремонтът на Караалановото училище по първоначално изготвения проект не може да бъде осъществен, през месец януари тази година пред Националния институт за недвижимо културно наследство и пред Министерството на културата е представена документация за промяна на проекта, но оттогава изминаха повече от 5 месеца – това заяви днес по време на юнското заседание на ОбС-Асеновград Георги Самаров от ПП Възраждане и съответно отправи следното питане:

  1. Има ли становище от страна на Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерството на културата относно подновяване на ремонтните дейности?
  2. Каква е причината все още те да не са подновени?
  3. Каква е стойността на усвоените до момента средства?След изчерпване на Дневния ред на заседанието, дойде време за отговора на поставените от Самаров въпроси относно Караалановото училище. Първо кметът д-р Христо Грудев направи ретроспекция на извършеното до момента по възстановяване сградата на първото класно училище в града. Той заяви, че ремонтно-възстановителните дейности са започнали с демонтаж на покрива. От строителя и инвеститорския контрол е установено, че конструкцията на стените на училището не отговарят на първоначално предвидените в проекта. За целта се сезира Националният институт за недвижимо културно наследство и е съставена комисия, която излиза с протокол от 12.10.2023 г. Налага се преработка на проекта, малко по-късно той е съгласуван. Договорът за ремонт на покрива е сключен с фирма-изпълнител и е в размер на малко над 273 хил. лв. Но заради необходимата промяна на проекта, работата се налага да бъде спряна. В новия проект се предвиждат нови строително-монтажни работи, които не са включени в първоначално обявените условия и съгласно Закона за обществените поръчки, договорът е прекратен през месец март тази година с допълнително споразумение, уточни кметът и добави, че всички извършени до момента дейности остават за сметка на фирмата-изпълнител. Към момента е обявена процедура за избор на изпълнител на новата обществена поръчка.

    Трябва да допълним, че ремонтът на Караалановото училище стартира благодарение на това, че през месец март миналата година Общината получи, като дарение, частния дял от него, но с условие, то да бъде ремонтирано до 4 години. Първата година вече изтече, предстои да разберем, дали ремонтът ще приключи до изтичане на крайния срок. Ако това не се случи, според договора за дарение, делът от 2/36 идеални части трябва отново да бъде върнат на собствениците.