За следващата сряда, 22-ри март, е планирано 49-то заседание на Общински съвет-Асеновград. Първоначално планираните за подлагане на гласуване точки от дневния ред са 40 и изглежда, че акцент в мартенската сесия ще са предложенията за финансово подпомагане в областта на културата. Те са цели 11 и се отнасят най-вече до финансиране на участия в конкурси и фестивали на различни театрални, певчески и други състави от асеновградска община, има и предложение за подпомагане организацията и провеждането на събор на ковачите и ножарите от страната по време на панаира на занаятите, част от Майските културни празници в града. Общинските съветници ще трябва да решат и дали да бъде създадена нова социална услуга в Асеновград, а именно „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“. Центърът вече функционира в сградата на бившия Детски дом „Таню войвода“ и в него са записани 26 лица. Услугата бе разкрита по проект и трябва да приключи през месец юни тази година. Предложението от зам.-кмета инж. Петър Петров сега е от 1-ви юли да бъде създадена новата услуга, която всъщност ще е продължение на настоящата. Максималният брой потребители ще е 30, а на служителите – 12, доставчик на услугата ще е Община Асеновград, но финансирането ще е осигурено от държавата. Друго не по-малко по важност предложение е определянето на средствата за един храноден за социалните услуги и институции на територията на Община Асеновград, считано от 1.04.2023 г. В предложението се казва, че след покачването на цените на хранителните продукти и услуги през последните месеци, определеният размер на средствата за един храноден към момента е недостатъчен за осигуряване на пълноценно меню, съобразено с изискванията на храненето при децата и лицата, ползващи социални услуги в Асеновград. В предишната ни емисия Ви показахме каква храна се предоставя от Социалния патронаж в града и какво е мнението на записалите се за услугата. Според настоящото предложение за нея размерът на средствата за един храноден трябва да станат 5,50 лв. с ДДС. За останалите социални услуги средствата варират между 5 лв. и 9 лв. с ДДС.
Разбира се и на тази сесия ще бъдат разгледани и подложени на гласуване точки за промяна на статута, отдаване под наем, продажба и др. подобни на поземлени имоти. Няма как да не споменем, че след като на февруарското заседание на Общинския съвет имаше мирно протестиращи срещу изграждането на кариера за добив на мрамор в землището на с. Горнослав и сега се планират подобни действия. Този път обаче те ще бъдат на площада, пред сградата на Общината. „ЗАЕДНО под прозорците на Община Асеновград на следващата й сесия, с жителите на Горнослав, Червен, Долнослав, Орешец и Добростан!“, казват от Местния инициативен комитет, създаден именно от хора, обявили се против въпросната кариера. Към момента те изразяват своето недоволство от факта, че при предишната сесия Общинските съветници не допуснаха разглеждането на техните предложения, че възраженията им години назад във времето не са стигнали там, където трябва и др. Протестът е обявен за 11 ч. А какво още ще се случи по време на предстоящото заседание на местния парламент, ще стане ясно в самия ден на провеждането му – 22-ри март.

ТВ САТ КОМ отново ще излъчва сесията на Общински съвет-Асеновград наживо, тя трябва да започне точно в 9 ч. сутринта, следващата сряда.