Днес за първи път в залата, където се провеждат сесиите на Общински съвет-Асеновград, се събраха всички новоизбрани кметове и общински съветници. Сред официалните гости на първото за този мандат заседание бе д-р инж. Атанас Ташков, зам.- областен управител на Пловдив, за да ръководи полагането на тържествената клетва на асеновградските избраници. Преди да бъдат подписани клетвените декларации, всички се изправиха, за да чуят химна на България. Последва изчитане поименно на всеки един кмет на населено място на територията на община Асеновград, както и на 33-мата общински съветници, които влизат в Общинския съвет. Така дойде време и за самата клетва:

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на община Асеновград и да работя за тяхното благоденствие.“

След декламирането на клетвата бяха подписани и клетвените листове, за да се пристъпи към друг важен акцент от първото заседание – изборът на председател на Общинския съвет. Както е по традиция, до неговото избиране сесията се ръководи от най-възрастния съветник или от този с най-голям стаж в местния парламент. В случая това бе Борислав Радославов. Той получи символичен подарък от зам.-областния управител – изписаната клетва, поставена в рамка.

 

Пристъпи се и към избора на председател на Общинския съвет. Предложенията бяха две – Иван Иванов от БДС РАДИКАЛИ и Димитър Янев от ПП-ДБ. Проведе се тайно гласуване, след което всеки пусна в урната бюлетина със своя избор. Малко по-късно стана ясно, че са пуснати 33 бюлетини, колкото е броят на съветниците, като 19 от тях са за Иван Иванов.Той благодари на всички, подкрепили него в заемането на този пост в Общинския съвет, както и на тези, гласували за Димитър Янев.

А в края на заседанието бе извършен молебен от асеновградски свещеници, бе извършен и водосвет, ръководен от Смолянския епископ архимандрит Висарион.