Коритото на р. Чая сякаш става все по-малко. Освен че водата в реката в момента е намаляла, част от коритото по-скоро не се вижда, заради огромните дървета и храсти, които го завземат все повече с всеки изминал ден. Ако застанете на велоалеята, преди моста до пазара, се вижда истинско зелено море – вода не се забелязва, а само зелена растителност.
Разбира се, трябва да отбележим, че коритото на реката се намира в защитена зона. Това донякъде забавя процесът по разчистването му, тъй като се изискват редица разрешителни, за да се стигне до премахване на избуялата растителност. Множество животински и растителни видове, намиращи се тук, попадат под защитата, така че трябва да се действа внимателно при навлизането в т.нар. „тяхна територия“.

И все пак, коритото на реката трябва да се почиства. Особено преди настъпването на есента, подобни мерки следва да бъдат предприети, за да се подобри проходимостта на буйните води, които слизат от планинската част след проливните есенни дъждове. Така попитахме Община Асеновград – очаква ли се, кога и в кои участъци на реката, да се прибегне към разчистване на високата растителност. Съответно очакваме отговор.
Междувременно няма как да пропуснем и атрактивните, ако можем така да ги наречем, храсти, които сякаш растат от основите на моста до пазара. Не е далеч времето, когато преминаващите пешеходци, ще могат да си откъснат по някоя смокиня.

Това, разбира се, би трябвало да е немислимо, особено след като се намираме на високо съоръжение, и това действие би било опасно. Неминуемо обаче те също би следвало да бъдат премахнати от моста, който видимо вече има нужда от сериозен ремонт, но той години наред се отлага и така и не започва по една или друга причина.