Проектът „Танцувай с мен целеустремен“ се реализира по програма на Министерството на младежта и спорта. В кръглата маса на тема „Танцувай с мен – модерно и здравословно“  участваха представители на КСТ „Асеновец“, Община Асеновград , Общински младежки съвет, Спортен клуб„Косара“, сдружения с нестопанска цел, както и представители на средставата за масова информация,  Участващите не само се запознаха, но и постигнаха нагласа и мотивация за активно участие в дейностите, свързани с „Танцувай с мен целеустремен“, организирани и изпълнени по идея от и за младите хора в община Асеновград.
В рамките на програмата бяха изнесени доклади на тема „Спорт, танци и ментално и психическо здраве – проблеми и недостатъци” и „Спорт, танци и зависимости – модерно и здравословно “. Иницианивата  е насочена към здравословния начин на живот и оползотворяването на свободното време на младите хора с дейности, които да повишат тяхната активност, осигурявайки им ангажираност, която да доведе до създаването на техни проекти. В Асеновград предстои изграждане на младежки център, който липсва в града повече от 20 години. За да има такъв център е необходимо да има млади хора, които да се включат активно в дейностите, не само да ги ползват, разясни част от целите на проекта Дойка Апостолова, ръководител на КСТ“Асеновец“. От тази вечер, всяка сряда модерно и здравословно ще танцуват,  младежи между 15 и 29 години, за които участието е безплатно.