Детска градина „Бако Динчо“ се включва в инициативата – „Маратон на добротата“, която стимулира децата да правят добрини. Нейн създател е писателката на детски книжки Виктория Петрова. Идеята на тази инициатива е да предизвика децата първо да мислят в тази посока, а след това и да извършат дадена добрина. Също така да ги научи, че и най-малкото добро е важно,  значимо и е повод за гордост. За целта и на двата входа на градината има разположени мечета и кутии във форма на сърце, в които децата идвайки сутрин да пускат листчето с извършената от тях добрина. „Освен добрите дела, които децата правят, в кутията те могат да поставят и изработени от тях картички и рисунки, които по-късно да подарят на свои приятели или близки. Кутиите предстои да бъдат отворени, когато децата ще посрещнат Дядо Коледа в детската градина. Тогава в негово присъствие ще прочетем всички добрини на децата, за да зарадваме добрия старец и да заслужим подаръците, които той ще ни донесе“, допълни още Петя Неделчева – директор на ДГ „Бако Динчо“. Освен радоста на децата от „Маратона на добротата“, голям е интусиазма и на родителите, което още веднъж показва, че доброто е заразно.