На 16-ти ноември 1996г. ООН приема Декларация за принципите на толерантността. От тогава датата се отбелязва като Ден на толерантността. Под звуците на музика и розови балони започна отбелязването на празника в ОУ „Ангел Кънчев“. Всички ученици бяха направили табла включващи принципите на толерантността – разбиране, търпимост, съпричастност, уважение, приятелство, подкрепа, доверие, приемане и най-важното обич. В импровизирана словестна битка влязоха цветовете на символа на  толерантността – дъгата. Децата пуснаха розовите балони в небето и ни показаха, че свободата върви ръка за ръка с толерантността.