953 малки и средни предприятия от различни сфери на бизнеса ще получат безвъзмездна помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи в Асеновград министърът на иновациите и растежа Александър Пулев. Той връчи сертификат за инвестиция клас А на Ивайло Петров – изпълнителен директор на компания, която е сред най-големите производители на ски оборудване в света. Фирмата е част от Тракия икономическа зона. Заводът ще бъде построен на територията на Асеновград. Стойността на инвестицията е над 10 милиона лева. Предприятието ще заработи още тази година и ще осигури 125 работни места в производтвения процес и администрацията, обещаха от ръководството на компанията. Фирми от всички областти на бизнеса вече се възползват от ресурса на Националния план за възстановяване и устойчивост, каза още министър Пулев и поздрави 145 –те фирми от област Пловдив и 38-те от област Пазарджик, които сред одобрените. Той отправи апел към всички предприятия да бъдат още по-активни. Процедурите се отварят една след друга, не само по Плана за възстановяване и устойчивост, но и по Европейските структурни и инвестиционни фондове. „През следващите шест месеца един милиард ресурс ще бъде отворен за кандидатстване само по линия на иновациите и растежа“, информира министърът.
„Това е една от големите инвестиции в района и е нещо изключително добро, както за хората, така и за бизнеса. Ще бъде полезно и за развитието на индустриалната зона в Асеновград. Ще има нови работни места“, коментира Николай Димитров, ръководител на проекта и предприятието за ски оборудване в Асеновград.
„Градът ни е над 70 000 души и имаме техникуми и гимназии, които подготвят кадри за бизнеса, имаме изградена инфраструктура до места, където може да се развива бизнес, като тази голяма инвестиция. Имаме хора, които да попълнят тези работни места, те ще бъдат  обучени в другата фабрика на компанията и върнати тук да работят. Имаме изградена подземна инфраструктура – газ, вода, ток. Очакваме финансиране от държавата за доизграждане на пътя до тази база. Работим, както с местния бизнес, така и с правителството“, каза по време на събитието кметът на Асеновград  д-р Христо Грудев.
„Като един от работодателите в града и председател на Съюза на предприемачите,  много се радвам за тази инвестиция. Направих всичко възможно да дойдат тези колеги инвеститори, които ще открият нови работни места. Трябва да се инвестира в тази индустриална зона „Север“, коментира Васил Пиронков.
В началото на февруари се надявам да бъде отворена за кандидатстване една от мярките от Националния план за възстановаване и устойчивост. Тя ще позволи на малки и средни предприятия да инвестират в собствени ВЕИ инстралации, фотоволтаични панели плюс съпътстваща инфраструктура, батерии за локално съхранение на енергия. Общият бюджет на мярката е 200 милиона лева. Интересът е огромен. От 100 хиляди до един милион лева на фирма могат да бъдат отпуснатите средства. Кандидатите ще имат три месеца, за да подадат документите си. След одобрението, фирмите ще имат 18 месеца за изграждането на инсталацията, обясни още министър Пулев.