От 1-ви юли, събота, у нас влизат в сила нови цени на електроенергията. От тази дата миналата година цената на дневната тарифа за потребление на ток към EVN България стана близо 25 стотинки за киловатчас, а нощната – 14 стотинки за киловатчас. Официално бе обявено, че от началото на месец юли тази година увеличението трябва да е около 4%.

„Както при всяка смяна на цени досега, информацията за консумацията в следващите фактури ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 30 юни 2023 г. включително и потребление по нови цени от 1 юли 2023 г.“, припомнят от енергодружеството и добавят, че предоставят възможност на своите битови клиенти сами да отчетат електромерите си и да предоставят данните от тях.

„Самоотчитането се извършва по желание на клиентите без да отменя регулярния месечен отчет от страна на дружеството“, казват още oт EVN.

Това, което следва да направят хората за да се възползват от самоотчитането е: на 1-ви юли да попълнят чрез декларация в EVN Офис показанията на електромерите си. Приемането на подобни декларации ще се извършва до 4-ти юли, включително. Данните могат да се подадат и по телефона, на e-mail: info@elyug.bg, както и на сайта на Енергоразпределение Юг, обслужващо Пловдивска област, където също са посочени начините на подаване:

https://www.elyug.bg/Customers/Services/Other_services/Samootchet.aspx

Препоръчва се да се остави телефонен номер в случай на грешно подадени показания. „На база на предоставените данни от самоотчета дружеството ще фактурира консумираната електроенергия до 30 юни 2023 г. включително по старите цени, а от 1 юли 2023 г. – по новите тарифи, определени от КЕВР“. За тези, които не желаят да отчетат сами електромерите си, ще важи принципът, прилаган традиционно при смяна на цени:

„Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като
произведение на броя на дните от датата на отчитането през юни 2023 г. до 30
юни 2023 г. включително по средната дневна консумация на клиента за пълния
отчетен период. Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 юли 2023 г. до датата на отчитане през юли
2023 г. пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период.
Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент, като се запазват регулярните срокове на отчитане.“