Вече е ясно, че местните избори през 2023 година ще бъдат на 29-ти октомври. Това означава, че предизборната кампания ще започне на 28-ми септември. При тези избори свой кмет ще избират жителите на населени места с над 100 жители, които имат постоянен адрес. При предишните избори това условие бе за населени места с над 350 души. Така по-малките села имаха кметски наместници, които се назначаваха служебно. Сега промяната дава право и на тези села да изберат сами своя кмет. В Асеновградско има редица населени места с кметски наместници, в част от тях на 29-ти октомври вече ще се гласува за кмет, като Патриарх Евтимово и Бачково например.

Подробна информация, свързана с предстоящите избори, може да бъде открита на сайта на Централната избирателна комисия. Там има секция „Местни избори 2023“. На този етап могат да бъдат открити отговори на често задавани въпроси. Публикуваме един от тях, свързан с гласуването по настоящ адрес:

Как да се регистрирам за гласуване на местните избори 2023 г. по настоящ адрес?

При избори за общински съветници и за кметове, ако избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.“