В продължение на 11 непоредни дни , в рамките на 100 астрономически часа, участниците в кръжок“Предизвикателство с приятели“ ще усвоят най-различни знания и умения, свързани с алпинизма, спелеологията, безопасното пребиваване в планината, опазването на природата и други. Максималният брой деца,които могат да се включат е 8 и те трябва да са на възраст между 10 и 14 години. Както бе съобщено първото занимание на кръжока ще бъде през средата на месец февруари. Вече е известна и тоната дата – 9-ти февруари, събота.
Програмата на кръжока „Предизвикателство с приятели“ включва както практически дейности, в които децата могат да демонстрират наученото, така и презентации, представяне на филми и изнасяне на лекции. Ето и цялата програма:

Програма:
– 1. Запознаване /с децата и с родителите/. Мотивация /защо сме тук и какво ще правим/. Законодателна рамка. Застраховки. Снимки/филмчета. Въпроси и оттговори.
– 2. Безопасност /първа помощ, контролно време, важни телефони/. Особености на зимните и летните преходи и мероприятия. Планиране Правила за безопасно пребиваване в планината.
– 3. Защитени територии. Причини и нива на защита. Защитени територии около Асеновград. Биоразнообразие – гост лектор. Филм и презентация за прилепи. Изработване на къщички за прилепи.
– 4. Разходка до св. Димитър. Лекция за карст и карстообразуване /скалната ниша/. Общо запознаване с екипировката на място. Безопасност при движение в карстови райони.
– 5. История на алпинизма и пещерното дело. История, археология, наука. Подробно запознаване с екипировката. Екипировка за туризъм, алпинизъм, спелеология. Възли.
– 6. ДВУДНЕВНО ЗАНИМАНИЕ!!! Излет х. Академик. Тролей. Прожектиране на филми вечерта. Спускане до дерето и слизане пеша до Храбрино.
– 7. ДВУДНЕВНО ЗАНИМАНИЕ!!! Практика – бивакуване на открито, възли и лично оборудване. Място – Добростан, с поход в неделя до Бачковския манастир. Спускане по обезопасена с въже пътека.
– 8. Проникване в хоризонтална неблагоустроена пещера.
– 9. Официално закриване, сред природата. Въжени забавления, състезания, награди.